Brian Mørk Show

BREAKING!!! INDEHOLDER INTERVIEW MED STIFTERNE AF MEN-IN-BLACK.

Men også med Anders Fjelsted om hans comedy/sport podcast 'Fjelles Fodboldfjol' og med Søren Dürr om hvorfor han ugentligt smider flere gode ideer i skraldespanden end vi andre får i hele vores karriere.

Megen moro.

Direct download: BMS_343_Anders_Fjelsted__Sren_Drr.mp3
Category:Comedy, improv, stand-up, impro -- posted at: 6:30pm CET

Direct download: BMS_342_Anders_Grau__Lasse_Dein.mp3
Category:Comedy, improv, stand-up, impro -- posted at: 10:19pm CETDirect download: BMS_339_Best_Of_2020_del_2.mp3
Category:Comedy, improv, stand-up, impro -- posted at: 6:12pm CET


Direct download: BMS_337_Best_Of_2020_del_1.mp3
Category:Comedy, improv, stand-up, impro -- posted at: 11:32am CET